DISCOVER THE WORLD

Lis pospolity


Lis pospolity

Lis pospolity

– nazwa określająca drapieżnego ssaka z rodzaju Vulpes, najczęściej stosowana w odniesieniu do gatunku Vulpes vulpes
(w języku polskim zwanego lisem pospolitym, lisem rudym lub po prostu lisem), a także przedstawicieli innych gatunków, podobnych do lisa, a zaliczanych do rodzajów: Alopex, Dusicyon i Urocyon.

Poza okresem rozrodczym lis pospolity preferuje wolne przestrzenie pokryte gęstą roślinnością, choć mogą chronić się w jamach przed złymi warunkami pogodowymi. Nory kopane są zwykle wśród wzgórz, na zboczach gór, w wąwozach, urwiskach, na brzegach zbiorników wodnych, w rowach, zagłębieniach, żlebach, rozpadlinach skalnych oraz w terenach zaniedbanych lub opuszczonych przez ludzi. Lisy preferują kopać nory w żyznych glebach dobrze osuszonych, np. przez korzenie drzew. Nory w pobliżu drzew mogą przetrwać dekady, natomiast te wykopane na stepie najwyżej kilka lat.

W Polsce lis pospolity występuje zarówno w lasach, górach jak i na polach i łąkach.
Zdarza się że lisy mieszkają w norach w pobliżu gospodarstw, ponieważ kury i inne ptactwo hodowane w gospodarstwach jest dla nich łatwym celem.Lis poluje głównie na małe gryzonie, lecz żywi się również zającowatymi, kurowatymi.
Sporadycznie spożywają również owoce i warzywa.

Gatunek ma długą historią związków z człowiekiem – był tępiony przez wieki jako szkodnik i surowiec do produkcji futer. Często lis rudy zajmuje ważne miejsce w kulturze lub mitologii różnych ludów. Z powodu swojego rozprzestrzenienia jest jednym z głównych gatunków hodowanych na futra.

Chociaż lis najczęściej unika towarzystwa człowieka to jednak może stanowić zagrożenie.
Największym zagrożeniem są lisy chore na wściekliznę – takie zwierzęta nie boją się atakować ludzi.


TAGI:

gdzie można zobaczyć lisa
lis
lis pospolity
występowanie lisów
Copyright © 2015 - 2024 www.esurvival.pl. All rights reserved. By CrizzStudio